வியாழன், 21 செப்டம்பர், 2017

844. பாடலும் படமும் - 22

மலரின் மேவு திருவே! 
பாரதி


[ ஆதிலக்ஷ்மி; ஓவியம்: எஸ்.ராஜம் ] 

மலரின் மேவு திருவே!-உன் மேல்
   மையல் பொங்கி நின்றேன்;
நிலவு செய்யும் முகமும்-காண்பார்
   நினைவ ழிக்கும் விழியும்,
கலக லென்ற மொழியும்-தெய்வக்
   களிது லங்கு நகையும்,
இலகு செல்வ வடிவும்-கண்டுன்
   இன்பம் வேண்டு கின்றேன்


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பாடலும், படமும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக