வியாழன், 7 ஜூன், 2018

1087. மாஸ்தி வெங்கடேச ஐயங்கார் -1

இந்திரா 
மாஸ்தி வெங்கடேச ஐயங்கார் 
( மொழிபெயர்ப்பு; சு.குருசாமி ) ஜூன் 6 . மாஸ்தி வெங்கடேச ஐயங்காரின் பிறந்த தினம்.

‘சக்தி’ இதழில் 1944-இல் வந்த ஒரு கதை.

 [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

2 கருத்துகள்:

Dr B Jambulingam, Assistant Registrar (Retd), Tamil University சொன்னது…

மாஸ்தி வெங்கடேச ஐயங்கார் கதையை தற்போதுதான் படிக்கும் வாய்ப்பினைப் பெற்றேன்.

Unknown சொன்னது…

His mother tongue was Tamizh, I had read somewhere. He wrote a historical novel that was well known and also translated into Tamizh.

கருத்துரையிடுக