செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2017

சங்கீத சங்கதிகள் - 108

கண்டதும் கேட்டதும் - 1
‘நீலம்’பிரபல இசை விமர்சகர் ‘நீலம்’  1943-இல் சுதேசமித்திரனில் எழுதிய கட்டுரை:

அரியக்குடி, கே.வி.என் , கும்பகோணம் ராஜமாணிக்கம் பிள்ளை : இவர்களின் கச்சேரிகள் பற்றி.
[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள்