வெள்ளி, 3 நவம்பர், 2017

890. ஏ.கே.செட்டியார் - 2

ரோமாபுரி
ஏ.கே.செட்டியார்நவம்பர் 3. ஏ.கே.செட்டியாரின் பிறந்த தினம்.

1939-இல் ‘சக்தி’யில் வந்த அவர் கட்டுரை இதோ!
==[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
ஏ.கே.செட்டியார்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக