புதன், 15 நவம்பர், 2017

905. சிறுவர் மலர் - 8

நான்கு திருடர்கள்
சுதேசமித்திரனில் 1937-இல் வந்த இன்னொரு  ‘ மரியாதை ராமன்’ சித்திரக் கதை.

கதையை நீங்கள் முன்பே  படித்திருக்காவிட்டால், இங்கே  படித்துவிட்டுப் பின்னர் சித்திரங்களைப் பாருங்கள்! இதுதான் சிறுவன் மரியாதை ராமன் நீதிபதியான கதை என்றும் சொல்வர்.தங்கம் நிறைந்த பைகள்
டி.பி.குருசாமி 

‘சுதேசமித்திரனில் ‘ 1937-இல் வந்த ஒரு சிறுவர் கதை.
[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சிறுவர் மலர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக