சனி, 1 ஜூன், 2019

1298. பதிவுகளின் தொகுப்பு : 1101 - 1200

பதிவுகளின் தொகுப்பு : 1101 - 1200


1101. பாடலும் படமும் - 35
இராமாயணம் - 7
கிட்கிந்தா காண்டம், அனுமப் படலம்

1102. காந்தி - 32
26. பர்தோலி ஆனந்த்
கல்கி

1103. செருக்களத்தூர் சாமா
சிறுகளத்தூரும் நாகர்கோவிலும்
அறந்தை நாராயணன்

1104. சி. கணபதிப்பிள்ளை - 1
பரீக்ஷை எடாத பண்டிதர் : குருகவி மகாலிங்கசிவம்
சி.கணபதிப் பிள்ளை

1105. விபுலானந்தர் - 5
விபுலானந்த அடிகளார் ஆவணப் படம் : ஒரு மதிப்பீடு
சு.பசுபதி

1106. காந்தி - 33
27. தாழி உடைந்தது!
கல்கி

1107. பாடலும் படமும் - 36
இராமாயணம் - 8
கிட்கிந்தா காண்டம், கார்காலப் படலம்

1108. ந.சுப்பு ரெட்டியார் - 3
காரைக்குடி - கம்பன் திருநாள்
ந. சுப்பு ரெட்டியார்

1109. வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி - 8
என் வாழ்க்கையின் அம்சங்கள் -4
வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி

1110. சங்கீத சங்கதிகள் - 156
தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 9
ஸி.ஆர். ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது.

1111. காந்தி - 34
28. கோட்டை தகர்ந்தது!
கல்கி

1112. மயிலை சீனி.வேங்கடசாமி - 2
கங்காதர மூர்த்தியின் அரியதொரு சிற்பம்
மயிலை சீனி வேங்கடசாமி

1113. பாடலும் படமும் - 37
இராமாயணம் - 9
சுந்தர காண்டம், காட்சிப் படலம்

1114. சி.சு.செல்லப்பா - 3
"எழுத்து சி.சு.செல்லப்பா - 2
வல்லிக்கண்ணன்

1115. சங்கீத சங்கதிகள் - 157
பல்லடம் ஸ்ரீ ஸஞ்சீவி ராவ்
ஆர். நாகராஜ ராவ்

1116. தெ.சி.தீத்தாரப்பன் -1
இன்பக் காதலி
பூ

1117. தேவன்: துப்பறியும் சாம்பு - 11
தேடி வருகிறது கௌரவம்!
தேவன் + கோபுலு

1118. காந்தி -35
29. "என் மதம்"
கல்கி

1119. பாடலும் படமும் - 38
இராமாயணம் - 10
சுந்தர காண்டம், திருவடிதொழுத படலம்.

1120. வேங்கடசாமி நாட்டார் -2
தொல்காப்பியம்
மு.வேங்கடசாமி நாட்டார்

1121. வ.ரா. - 5
வ.ரா.
ப.ராமஸ்வாமி

1122. எலிப் பந்தயம் : கவிதை
எலிப் பந்தயம்
பசுபதி

1123. காந்தி -36
30. சிறைகள் நிரம்பின
கல்கி

1124. பாடலும் படமும் - 39
இராமாயணம் - 11
யுத்த காண்டம், வீடணன் அடைக்கலப் படலம்

1125. ந.பிச்சமூர்த்தி - 3
ஆகாசத்தையல்
ந.பிச்சமூர்த்தி

1126. கி.வா.ஜகந்நாதன் - 28
தவளையின் புலம்பல்
கி.வா.ஜகந்நாதன்

1127. சங்கீத சங்கதிகள் - 158
எம்.எஸ்.ஸும் தமிழிசையும்
பசுபதி

1128. காந்தி - 37
31 . பூஜை வேளையில் கரடி
கல்கி

1129. பாடலும் படமும் - 40
இராமாயணம் - 12
யுத்த காண்டம், வருணனை வழிவேண்டு படலம்

1130. சசி -15: மீண்ட காதல்
மீண்ட காதல்
சசி

1131. ஏ.கே.செட்டியார் - 3
பின்லந்தில் ஒரு தமிழன்
ஏ.கே.செட்டியார்

1132. காந்தி -38
32. மாளவியா மத்தியஸ்தம்.
கல்கி

1133. பாடலும் படமும் - 41
இராமாயணம் - 13
யுத்த காண்டம், முதற்போர்புரி படலம்

1134. சி.சு.செல்லப்பா - 4
"எழுத்து சி.சு.செல்லப்பா - 3
வல்லிக்கண்ணன்

1135. பாரதி சுராஜ் -1
சுவை மிக்க கவிதைகள்: திருக்குறள் இரண்டு
பாரதி சுராஜ்

1136. காந்தி -39
33. தாஸ் - ஆஸாத் தலையீடு
கல்கி

1137. பாடலும் படமும் - 42
இராமாயணம் - 14
யுத்த காண்டம், நாகபாசப் படலம்

1138. பாக்கியம் ராமசாமி - 2
அலங்காநல்லூர் அப்புசாமி
பாக்கியம் ராமசாமி

1139. வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி - 9
என் வாழ்க்கையின் அம்சங்கள் -5
வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி

1140. காந்தி - 40
34. சர்வாதிகாரி காந்தி
கல்கி

1141. பாடலும் படமும் - 43
இராமாயணம் - 15
யுத்த காண்டம், நிகும்பலை யாகப்படலம்

1142. ரா.அ.பத்மநாபன் - 1
சினிமாச் சுருள்
ரா.அ.பத்மநாபன்

1143. பெ.நா.அப்புஸ்வாமி -1
நட்சத்திர விஞ்ஞானி
பெ.நா.அப்புஸ்வாமி

1144. நா. ரகுநாதன் - 1
விருந்து வேண்டாம்
ரஸிகன்

1145. காந்தி - 41
35. பம்பாய் நாடகம்
கல்கி

1146, பாடலும் படமும் - 44
இராமாயணம் - 16
யுத்த காண்டம், இராவணன் சோகப் படலம்

1147. சங்கீத சங்கதிகள் - 159
பாடலும், ஸ்வரங்களும் - 8
செம்மங்குடி சீனிவாச ஐயர்

1148. காந்தி - 42
36. வைஸ்ராய்க்கு இறுதிக் கடிதம்
கல்கி

1149. பாடலும் படமும் - 45
இராமாயணம் - 17
யுத்த காண்டம், வேல் ஏற்ற படலம்

1150. எம்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர் -3
கின்னரகிரி சுந்தரவதி
எம்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர்

1151. காந்தி - 43
37. பேரிடி விழுந்தது!
கல்கி

1152. பாடலும் படமும் - 46
இராமாயணம் - 18
யுத்த காண்டம், மீட்சிப் படலம்

1153. ஏ.எஸ்.பி. ஐயர் -1
மாய வித்தையில் நம்பிக்கை இல்லாதவன்
ஏ.எஸ்.பி. ஐயர்

1154. பாடலும் படமும் - 47
மதுரை ஊர்த்துவ கணபதி,
ஸ்ரீநாகேஸ்வரர் ஆலய கணபதி
சில்பி 

1155. சங்கீத சங்கதிகள் - 160
கண்டதும் கேட்டதும் - 5
நீலம்

1156. காந்தி - 44
38. நெருப்பைக் கொட்டினார்கள்
கல்கி

1157. காந்தி - 45
39. கைதிக் கூண்டில்!
கல்கி

1158. லா.ச.ராமாமிருதம் -17: சிந்தா நதி - 17
22. சாக்ஷி : கற்பூரம்
லா.ச.ராமாமிருதம்

1159. சங்கீத சங்கதிகள் - 161
அருணாசலக் கவியின் பாட்டுக்கள் - 4
அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது

1160. காந்தி - 46
40. தண்டனை
கல்கி

1161. வ.வே.சு.ஐயர் - 5
தாயின் கடமை
வ.வே.சு. ஐயர்

1162. ரசிகமணி டி.கே. சி. - 6
காக்கினாடாவில் தமிழ் சங்கீதம்
டி.கே.சி.

1163. பி.எஸ்.ராமையா - 4
புதுமைக் கோயில்
பி.எஸ்.ராமையா

1164. காந்தி - 47
41. சிறை வாழ்வு
கல்கி

1165. ம.பொ.சி - 8
வாழ்க பாரதி புகழ்!
ம.பொ.சி.

1166. ம. ரா. போ. குருசாமி - 1
திருமகள் சிறியவள்
ம.ரா.போ.குருசாமி

1167. ஆர்.ஷண்முகசுந்தரம் - 1
தறிகாரன் ஜீவனம்
ஆர்.ஷண்முகசுந்தரம்

1168. சங்கீத சங்கதிகள் - 162
ஈழத்தில் இசையரசி !
அரியரத்தினம்

1169. பாடலும் படமும் - 48
நாத போதகன்

1170. வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி - 10
என் வாழ்க்கையின் அம்சங்கள் -6
வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி

1171. சுத்தானந்த பாரதி - 10
விஜயதசமி
சுத்தானந்த பாரதி

1172. விந்தன் - 2
மாட்டுத் தொழுவம்
விந்தன்

1173. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 25
வைதீகர் பட்டணப் பிரவேசம்
கொத்தமங்கலம் சுப்பு

1174. உமாசந்திரன் -1
பெற்றமனம்
உமாசந்திரன்

1175. ஸர்தார் வல்லபாய் படேல் -1
ஸர்தார் வாழ்க!

1176. சிறுவர் மலர் - 11
துப்பறியும் சுப்புடு -1
சந்தனு

1177. தீபாவளி மலரிதழ்கள் - 3
'மாதமணி 1947 தீபாவளி மலரிலிருந்து

1178. பாடலும் படமும் - 49
சத்யபாமா

1179. தமிழ்வாணன் - 5
மயான போகம்
தமிழ்வாணன்

1180. சங்கீத சங்கதிகள் - 163
தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 10
ஸி.ஆர். ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது.

1181. ஏ.கே.செட்டியார் - 4
டென்மார்க் - நார்வே
ஏ.கே.செட்டியார்

1182. சங்கீத சங்கதிகள் - 164
பாடலும், ஸ்வரங்களும் - 9
செம்மங்குடி சீனிவாச ஐயர்

1183. ந. சிதம்பர சுப்பிரமணியம் - 1
"சுத்த மணிக்கொடிக்காரர்" ந.சிதம்பர சுப்பிரமணியம்

1184. சத்தியமூர்த்தி - 5
சம்பாஷணை, விருந்தினருக்கு உபசாரம்
எஸ்.சத்தியமூர்த்தி

1185. மா.இராசமாணிக்கனார் - 1
தமிழர் வீரம்
மா.இராசமாணிக்கனார்

1186. டி.எஸ்.அவிநாசிலிங்கம் செட்டியார் - 2
சிறையில் தலைவர்கள்
டி.எஸ்.அவிநாசிலிங்கம் செட்டியார்

1187. வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி - 11
என் வாழ்க்கையின் அம்சங்கள் -7
வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி

1188. பாடலும் படமும் - 50
சிங்கமும் சிறுவனும்

1189. புதுமைப்பித்தன் - 4
இருட்டு
புதுமைப்பித்தன்

1190. சங்கீத சங்கதிகள் - 165
கமலாவும், கர்நாடக சங்கீதமும்
கடுகு

1191. பரலி சு.நெல்லையப்பர் -3
பாரதி நினைவு - முதல் சந்திப்பு
பரலி சு. நெல்லையப்பர்

1192. சங்கச் சுரங்கம்: தீம்புளி நெல்லி
 தீம்புளி நெல்லி
பசுபதி

1193. பி.ஸ்ரீ. - 24
மெய்விளங்கிய அன்பர்கள் :  சிவ வேட்டை
பி.ஸ்ரீ.

1194. சங்கீத சங்கதிகள் - 166
தோடி அடகு
எல்லார்வி

1195. பதிவுகளின் தொகுப்பு : 1001 - 1100
பதிவுகளின் தொகுப்பு : 1001 - 1100


1196. சங்கீத சங்கதிகள் - 167
கச்சேரிக் கதைகள்
முசிரி சுப்பிரமணிய ஐயர்

1197.சங்கீத சங்கதிகள் - 168
சிரிகமபதநி - 4

1198. சங்கீத சங்கதிகள் - 169
கானமும் காட்சியும் - 2
நீலம்

1199. திருப்புகழ் - 13
அருணகிரியும் அகச்சான்றுகளும்
பசுபதி

1200. நாமக்கல் கவிஞர் -5
இயேசு கிறிஸ்து
நாமக்கல் வே.ராமலிங்கம் பிள்ளை

 தொடர்புள்ள பதிவு:

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக